Новітнє обладнання «PHYWE» на уроках фізики

На Знам’янщині відбувся обласний науково-практичний семінар методистів методичного кабінету (центрів) органів управління освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад ОТГ, які відповідають за викладання математики та фізики з проблеми «Шляхи реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: від теорії до практики».

В рамках даного заходу головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Знам’янської райдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, член лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки НАПН України у ЦДПУ імені В. Винниченка, Віктор Слюсаренко учасникам семінару представив доповідь на тему «Використання новітнього обладнання німецького виробництва «PHYWE» на уроках фізики».
В своїй доповіді Віктор Володимирович, зокрема, зазначив наступне: «Нове обладнання німецького виробництва «PHYWE» дає можливість безпосередньо вивчати натуральні об’єкти, розвивати практичні уміння і навики, здібності до самостійної роботи. Така практична спрямованість освітнього процесу підвищує мотивацію тих, хто вивчає предмети природничо-наукового циклу, формує навички навчально-дослідницької діяльності, розкриває творчі здібності. Дане обладнання може бути використане в освітньому процесі в наступних напрямах: під час поурочної діяльності при виконанні практичної частини освітніх програм; при проведенні позаурочної діяльності по предмету в рамках наочних декад; при організації проектної і науково-дослідної діяльності учнів; поширення педагогічного досвіду за допомогою майстра-класів, круглих столів і семінарів. Обладнання «PHYWE» на уроках фізики доцільно також використовувати при проведенні демонстраційного експерименту, що дозволяє підсилити наочні методи навчання. Застосування сучасного нового обладнання у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки новому обладнанні на якісно вищому рівні реалізується принцип наочності навчання, який спирається на діалектико-матеріалістичну теорію пізнання, суть якої полягає у сходженні до абстрактного мислення, а від нього до практики. Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження нового обладнання, організації процесу навчання. Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових педагогічних підходів, впровадження нових технологій, що модернізують освітній процес».

2018 05 18 30000

2018 05 18 2