Наукові праці

2005

 1. Слюсаренко В.В. Термохвильова діагностика оптично непрозорих структур / В.В. Слюсаренко (Науковий керівник О.В. Волчанський) // Студентський науковий вісник − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 3. – С. 246-250. ЗАВАНТАЖИТИ

2006

 1. Слюсаренко В.В. Електричні явища. Урок-гра «Футбол». 8 клас / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2006. – № 9 (273). – С. 14-16. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Джон Джозеф Томпсон / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2006. – № 32 (296). – С. 1-2. ЗАВАНТАЖИТИ

2007

 1. Слюсаренко В.В. Тематичне тестування з теми «Світлові явища» з використанням ППЗ «Фізика-8» / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2007. – № 12 (312). – С. 1-8. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Основи динаміки. Урок-гра «Гра патріотів» / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2007. – № 22 (98). – С. 12-15. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Множення і ділення звичайних дробів. Урок-гра “Ерудит” [Текст] / В. В. Слюсаренко // Математика в школах України. – 2007. – № 29. – С. 26-29. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Математичний брейн-ринг для учнів 6 класу / В.В. Слюсаренко // Математика. – К.: Шкільний світ, 2007. – № 16 (416). – С. 17-19. ЗАВАНТАЖИТИ

2008

 1. Слюсаренко В.В. Сутність інформаційного суспільства / В.В. Слюсаренко // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 6. – С. 157-163. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Дидактичні можливості навчально-програмного забезпечення «Фізика-11» / В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 77, Ч.2. – С. 266-271. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Людвіг Больцман – видатний австрійський фізик / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2008. – № 18 (118). – С. 2-7. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Числа Фібоначчі та золота пропорція / В.В. Слюсаренко // Математика. – К.: Шкільний світ, 2008. – № 8(452). – С. 18-24. ЗАВАНТАЖИТИ

2009

 1. Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмного засобу «Фізика-11» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова. − Кіровоград: Сабоніт, 2009.– 64 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Роль історизму і шляхи його використання у навчанні фізики / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82, Ч.1. – С. 215-220. ЗАВАНТАЖИТИ

2010

 1. Слюсаренко В.В. Закони збереження в фізиці елементарних частинок / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 21-22 травня 2010 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2010. – С. 240-243. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Закон збереження енергії і ефект Комптона / В.В. Слюсаренко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград: Лисенко С. В., 2010. – С. 76-77. ЗАВАНТАЖИТИ

2011

 1. Слюсаренко В.В. Застосування законів збереження для розкриття фізичної сутності ефекту Комптона / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип.1. – С. 113-119. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Евристичні функції законів збереження / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2011. – С. 81-83. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Методика ознайомлення учнів з абсолютністю законів збереження в мікросвіті / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 98, Ч.1. – С. 127-130. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Історичні корені законів збереження / В.В. Слюсаренко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту / гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – Вип. 89. – С. 157-161. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Проблема формування змісту фізичної освіти в сучасних умовах / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / за ред. В. П. Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 27: – С. 283-289. ЗАВАНТАЖИТИ

2012

 1. Слюсаренко В.В. Шкільний фізичний експеримент при вивченні законів збереження у профільній школі / В.В. Слюсаренко // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 10. – С. 108-112. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Пізнавальна діяльність учнів при вивченні законів збереження / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – С. 61-63. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Формування пізнавального інтересу учнів при вивченні законів збереження за допомогою ІКТ / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108, Ч.2. – С. 233-238. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Вимірювання довжин та діаметра різних предметів / В.В. Слюсаренко // Фізика та астрономія в сучасній школі − К.: Педагогічна преса, 2012. – № 7 (102). – С. 1-8. ЗАВАНТАЖИТИ.
 5. Слюсаренко В.В. Використання новітніх технологій при виконанні фізичного експерименту / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол. П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія: Педагогічна. – Кам.-Под.: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 31-34. ЗАВАНТАЖИТИ
 6. Слюсаренко В.В. Історія закону збереження та перетворення енергії / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2012. – № 19. – С. 4-8. ЗАВАНТАЖИТИ

2013

 1. Слюсаренко В.В. Визначення густини твердих тіл та рідин / В.В. Слюсаренко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – К.: Педагогічна преса, 2013. – № 2. – С. 37–38. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання вибраних лабораторних робіт із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 28 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 40 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Методичне забезпечення виконання лабораторних робіт з механіки із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 78 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики, термодинаміки та атомної фізики із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко. М.І. Садовий. − Кіровоград: ПП «Халецький», 2013.– 44 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 6. Слюсаренко В.В. Посібник користувача комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013.– 84 с. ЗАВАНТАЖИТИ
 7. Слюсаренко В.В. Вимоги сучасності щодо оновлення фізичного експерименту / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – С. 154-155. ЗАВАНТАЖИТИ
 8. Слюсаренко В.В. Фізичний експеримент в навчально-виховному процесі / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 121, Ч.1. – С. 122-126. ЗАВАНТАЖИТИ
 9. Слюсаренко В.В. Вимірювання поверхневого натягу за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, Ч.2. – С. 211-214. ЗАВАНТАЖИТИ
 10. Слюсаренко В.В. Теорія удару / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2013. – № 1 (245). – С. 9-10. ЗАВАНТАЖИТИ

2014

 1. Слюсаренко В.В. Особливості історизму при викладанні фізики / В.В. Слюсаренко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І. В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М. І., Лазаренко Д. С., Суховірська Л. П., Трифонова О. М., Яковлєва О. М.; Відп. ред.: М. І. Садовий]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 42-45. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Дослідження дифракції електронів за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, Ч.3. – С. 175-179. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Садовий М.І. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики / М.І. Садовий, В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. ЗАВАНТАЖИТИ .
 4. Слюсаренко В.В. Тестові завдання з фізики для перевірки навчальних досягнень: [навч.-метод. посібн.] / В.В. Слюсаренко; за ред. М.І. Садового – Кіровоград: Сабоніт, 2014. – 24 с. ЗАВАНТАЖИТИ

2015

 1. Слюсаренко В.В. Результати експериментальної перевірки методики формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7, Ч.1. – С. 194-199. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Вирішення навчальних проблем дидактичного характеру / В.В. Слюсаренко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, м. Кіровоград, 15-16 жовтня 2015 р.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – С. 61-63. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з оптики / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч.1. – С. 131-134. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» / В.В. Слюсаренко. – К.: 2015. – 24 с. ЗАВАНТАЖИТИ

2017

 1. Слюсаренко В.В. Методологічні засади формування експериментально-орієнтованого навчального середовища з фізики / В.В. Слюсаренко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали ІV Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 10-21 квітня 2017 р., м. Кропивницький / За заг. ред. М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 163-164. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Експериментальне вивчення явищ у коливальному контурі за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 11, Ч.3. – С. 88-92. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Вивчення коливань зв’язаних маятників за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 12, Ч.2. – С. 103-110. ЗАВАНТАЖИТИ

2018

 1. Слюсаренко В.В. Експериментальна компетентність та її складові / В.В.Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 168. – С. 224-228. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Підлубна О.О. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках трудового навчання / О.О. Підлубна, В.В. Слюсаренко // Технологічна та професійна освіта: [Всеукр. зб. наук. праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти / Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова; за заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 57-62. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Василиненко Б.В. STEM-освіта у роботі вчителя трудового навчання / Б.В. Василиненко, В.В. Слюсаренко // Технологічна та професійна освіта: [Всеукр. зб. наук. праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти / Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова; за заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 131-134. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Типологізація освітніх середовищ / В.В. Слюсаренко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали VІ Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 01-15 жовтня 2018 р., м. Кропивницький / За заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 67-68. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Дослід Франка – Герца з неоновою трубкою [Текст] / В. Слюсаренко, І. Гончарова // Фізика та астрономія в рідній школі: наук.-метод. журн. – 2018. – № 6. – С. 38-41. ЗАВАНТАЖИТИ
 6. Слюсаренко В.В. Інтернет-технології та веб-дизайн: Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018. – 104 с. ЗАВАНТАЖИТИ

2020

 1. Слюсаренко В.В. Презентабельність медичних закладів та сервіс GOOGLE MAPS / В.В. Слюсаренко // Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті: [матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. інтернет конф., 20 березня 2020 р., м. Кропивницький / За ред. Л.П. Суховірської]. – Кропивницький: ПП “Ексклюзив-Систем”, 2020. – С. 193-195. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Комп’ютерна програма “Веб-сайт “Ресурсний центр з медичної фізики та інформатики ДНМУ” (http://rcf-ptu.in.ua)/Суховірська Людмила Павлівна, Болілий Василь Олександрович, Лунгол Ольга Миколаївна, Слюсаренко Віктор Володимирович – 11 червня 2020 р.

2021

 1. Літературний письмовий твір наукового характеру “Структура сайту “Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка” /Садовий Микола Ілліч, Слюсаренко Віктор Володимирович, Трифонова Олена Михайлівна, Хомутенко Максим Володимирович – 6 вересня 2021 р.
 2. Слюсаренко В.В. MozaBook як один із засобів викладення фізики / В.В. Слюсаренко, І.В. Гончарова // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [збірник матеріалів ХІІ-ої Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 01-16 листопада 2021 р., м. Кропивницький / Відп. ред. М. І. Садовий]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С. 38-40. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Вивчення закону Кулона за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – Вип. 201. – С. 124-127. ЗАВАНТАЖИТИ

2022

 1. Слюсаренко В.В. Вивчення властивостей балістичного маятника за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Sectoral research XXI: characteristics and features: collectionof scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIIIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), April22, 2022. Chicago, USA:European Scientific Platform. – С. 92-95. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Вимірювання швидкості звуку у повітрі за допомогою установки «Кобра-3» / В.В.Слюсаренко // Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collectionof scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIIIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), May6, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania:European Scientific Platform. – С. 31-33. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою німецького обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Scientific Collection «InterConf», (110): with the Proceedings of the 5-th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (May 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. – С. 543-551. ЗАВАНТАЖИТИ   
 4. Слюсаренко В.В. Навчальний фізичний експеримент як засіб формування експериментальних компетентностей / В.В.Слюсаренко // Scientific Collection «InterConf», (111): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Innovative Development in the Global Science» (June 6-8, 2022). Boston, USA: Independently Published, 2022. – С. 420-429. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Вдосконалення фізичного експерименту в освітньому процесі / В.В.Слюсаренко, І.В. Гончарова // Scientific Collection «InterConf», (114): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (June 26- 28, 2022). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2022. – С. 335-342. ЗАВАНТАЖИТИ
 6. Слюсаренко В.В. Формування експериментальних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі / В.В. Слюсаренко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали матеріалів ХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 13 – 28 червня 2022 року / Відп. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – С. 154-156. ЗАВАНТАЖИТИ
 7. Слюсаренко В.В. Акмеологічна компетентність та її складові / О.М. Стрюкова, В.В.Слюсаренко // SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES. held on July 22th, 2022 byNGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine), LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). – С. 294-300. ЗАВАНТАЖИТИ
 8. Слюсаренко В.В. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя / О.М. Стрюкова, В.В.Слюсаренко // The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 5, 2022. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. – С. 137-141. ЗАВАНТАЖИТИ
 9. Слюсаренко В.В. Використання інноваційних технологій на уроках фізики / В.В. Слюсаренко // Обдаровані діти – скарб нації!: [матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року)]. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – C. 849-956.  ЗАВАНТАЖИТИ

2023

 1. Слюсаренко В.В. Вивчення закону Малюса за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2023. – Вип. 208. – С. 307-309. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Вивчення фізики рентгенівських променів за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, January 20, 2023. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. – С. 145-148. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Рябич О.Л., Слюсаренко В.В. Сутність інформаційної компетентності здобувача освіти / В.В.Слюсаренко // Scientific Collection «InterConf», (144): with the Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (February 26-28, 2023; Tokyo, Japan), 2023. – С. 193-200. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Перевірка закону Малюса за допомогою обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, April 7, 2023. Pisa, Italian Republic: European Scientific Platform. – С. 107-109. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Вивчення магнітних явищ за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В.Слюсаренко // Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 14, 2023. Bern, Swiss Confederation: European Scientific Platform. – С. 68-73. ЗАВАНТАЖИТИ
 6. Слюсаренко В.В. Дослідження кілець Ньютона за допомогою новітнього обладнання / В.В.Слюсаренко // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, May 12, 2023. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. – С. 96-98. ЗАВАНТАЖИТИ