Фізики виявили частинку з негативною масою

У Сполучених Штатах група фізиків Колумбійського університету експериментально виявила квазічастинку, яку можна охарактеризувати як таку, що має негативну масу.

Іншими словами, вона рухається знизу-вгору в умовах зовнішнього гравітаційного поля, наприклад, земного, повідомляє Science Alert.

У даному дослідженні йдеться про фононах – квантах пружних коливань середовища. Квазічастинка – це квант елементарних збуджень системи, в разі фононів – пружних коливань середовища. Так, коливання атомів кристала замінюються поширенням системи звукових хвиль. Їх можна описати у тих же параметрах, що і звичайну частку – енергією, імпульсом, спіном.

Колись вважалося, що гравітаційні сили ніяк не впливають на фонони, але, як показали експерименти, в надплинних рідинах лінії поширення фононів згинаються вгору, а не йдуть горизонтально по прямій.

Фізики припустили, що фонони формують власне гравітаційне поле, яке переміщується разом із квазічастинками, а останні, таким чином, набувають негативну масу. Явище залежить від щільності середовища, тиску, швидкості поширення звукових хвиль. Воно має місце не тільки в надплинних рідинах, де було помічено вперше, але і в звичайних умовах.