Міжнародна конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

20 листопада – 08 грудня 2022 року на факультеті математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка відбулася XІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті». Керівник робочої групи оргкомітету конференції д.пед.н., проф. М.І.Садовий. До оргкомітету також увійшли й інші члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти: д.пед.н., проф. О.М.Трифонова, к.пед.н. А.А.Дробін, к.пед.н. Д.В.Соменко, аспірантка А.В.Бевз.

Робота конференції відбувалася за 7 секціями:

Секція 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти;

Секція 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти;

Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті;

Секція 4. Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика;

Секція 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання;

Секція 6. Актуальні проблеми освіти й технологій у середній та вищій школі;

Секція 7. Особливості створення та використання систем автоматизованого проектування, робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі.

08 грудня 2022 року в онлайн режимі відбулося пленарне засідання конференції, яке об’єднало науковців та вчителів практиків з усієї України:

 1. Ніколаєнко Станіслав Миколайович – ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України: «Про тенденції розвитку освіти в Україні»;
 2. Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, академік Національної Академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Використання засобів мобільного навчання на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти»;
 3. Головко Микола Васильович – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України: «Перспективи розвитку фізичної освіти в Україні»;
 4. Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України: «Оновлення моделей і практик організації дослідно-експериментальної роботи у ЗП(ПТ)О»;
 5. Титаренко Валентина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка: «Особливості освітніх реформ в Україні»;
 6. Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: «Проблеми формування наукового світогляду студентів під час вивчення навчальних дисциплін природничих спеціальностей»;
 7. Школьний Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П.Драгоманова: «Типові задачі при підготовці до ЗНО з математики: тригонометричні вирази»;
 8. Гайда Василь Ярославович – доктор філософії, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: «Проблема формування stem орієнтованого освітнього середовища і в системі післядипломної педагогічної освіти»;
 9. Левченко Людмила Олексіївна – заступник завідувача з навчально-виховної роботи філії «Богданівська загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка»: «Національно-патріотичне виховання в закладах загальної середньої освіти»;
 10. Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: «Компетентнісний підхід у розвитку екологічної культури здобувачів освіти»;
 11. Юрженко Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки Університет Григорія Сковороди в Переяславі: «STEM, STEAM, STREAM-ОСВІТА і змістові поля загальноосвітніх предметів: можливість паралельного використання або повна інтеграція (заміна)»;
 12. Абрамова оксана віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: «Сучасний стан організації дистанційного навчання в освітньому процесі»;
 13. Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: «Нормативно-правові аспекти підготовки кваліфікаційних робіт магістрів»;
 14. Трифонова Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання, голова ради молодих вчених Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: «Особливості використання цифрових технічних засобів навчання при підготовці майбутніх педагогів»;
 15. Сіпій Володимир Володимирович – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України: «Використання документ-камери в освітньому процесі»;
 16. Стешенко Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»: «Методологічні аспекти технологічної освітньої галузі»;
 17. Слюсаренко Віктор Володимирович – кандидат педагогічних наук, вчитель фізики та інформатики ліцею «Гармонія» Знам’янської міської ради Кіровоградської області: «STEM технології: від теорії до практики»;
 18. Шаповалов Євгеній Борисович – старший науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України»: «Роль мотивації у STEM та науковій освіті на прикладі застосування GOOGLE LENS»;
 19. Бевз Анна Володимирівна – аспірантка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, викладач вищої категорії ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету»: «Цифровізація навчання курсу фізики і астрономії у закладах фахової передвищої освіти інженерного спрямування».

Обговорюючи підсумки конференції всі учасники мали змогу висловити свою думку, обмінятися досвідом та обговорити перспективи розвитку освіти і науки у цей непростий час.

Сайт Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти