Наукові праці

Прикріплення текстів наукових праць на стадії виконання. На разі завантажити є можливість лише кілька наукових праць.

2005

 1. Слюсаренко В.В. Термохвильова діагностика оптично непрозорих структур / В.В. Слюсаренко // Студентський науковий вісник − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 3. – С. 246-250.

2006

 1. Слюсаренко В.В. Електричні явища. Урок-гра «Футбол». 8 клас / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2006. – № 9 (273). – С. 14-16.
 2. Слюсаренко В.В. Джон Джозеф Томпсон / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2006. – № 32 (296). – С. 1-2.

2007

 1. Слюсаренко В.В. Тематичне тестування з теми «Світлові явища» з використанням ППЗ «Фізика-8» / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2007. – № 12 (312). – С. 1-8.
 2. Слюсаренко В.В. Основи динаміки. Урок-гра «Гра патріотів» / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2007. – № 22 (98). – С. 12-15.
 3. Слюсаренко В.В. Множення і ділення звичайних дробів. Урок-гра “Ерудит” [Текст] / В. В. Слюсаренко // Математика в школах України. – 2007. – № 29. – С. 26-29.
 4. Слюсаренко В.В. Математичний брейн-ринг для учнів 6 класу / В.В. Слюсаренко // Математика. – К.: Шкільний світ, 2007. – № 16 (416). – С. 17-19.

2008

 1. Слюсаренко В.В. Сутність інформаційного суспільства / В.В. Слюсаренко // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 6. – С. 157-163.
 2. Слюсаренко В.В. Дидактичні можливості навчально-програмного забезпечення «Фізика-11» / В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 77, Ч.2. – С. 266-271.
 3. Слюсаренко В.В. Людвіг Больцман – видатний австрійський фізик / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2008. – № 18 (118). – С. 2-7.
 4. Слюсаренко В.В. Числа Фібоначчі та золота пропорція / В.В. Слюсаренко // Математика. – К.: Шкільний світ, 2008. – № 8(452). – С. 18-24.

2009

 1. Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмного засобу «Фізика-11» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова. − Кіровоград: Сабоніт, 2009.– 64 с.
 2. Слюсаренко В.В. Роль історизму і шляхи його використання у навчанні фізики / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82, Ч.1. – С. 215-220. ЗАВАНТАЖИТИ

2010

 1. Слюсаренко В.В. Закони збереження в фізиці елементарних частинок / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 21-22 травня 2010 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2010. – С. 240-243.
 2. Слюсаренко В.В. Закон збереження енергії і ефект Комптона / В.В. Слюсаренко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград: Лисенко С. В., 2010. – С. 76-77.

2011

 1. Слюсаренко В.В. Застосування законів збереження для розкриття фізичної сутності ефекту Комптона / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип.1. – С. 113-119. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Слюсаренко В.В. Евристичні функції законів збереження / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2011. – С. 81-83.
 3. Слюсаренко В.В. Методика ознайомлення учнів з абсолютністю законів збереження в мікросвіті / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 98, Ч.1. – С. 127-130. ЗАВАНТАЖИТИ
 4. Слюсаренко В.В. Історичні корені законів збереження / В.В. Слюсаренко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту / гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – Вип. 89. – С. 157-161.
 5. Слюсаренко В.В. Проблема формування змісту фізичної освіти в сучасних умовах / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / за ред. В. П. Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 27: – С. 283-289. ЗАВАНТАЖИТИ

2012

 1. Слюсаренко В.В. Шкільний фізичний експеримент при вивченні законів збереження у профільній школі / В.В. Слюсаренко // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 10. – С. 108-112.
 2. Слюсаренко В.В. Пізнавальна діяльність учнів при вивченні законів збереження / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – С. 61-63.
 3. Слюсаренко В.В. Формування пізнавального інтересу учнів при вивченні законів збереження за допомогою ІКТ / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108, Ч.2. – С. 233-238.
 4. Слюсаренко В.В. Вимірювання довжин та діаметра різних предметів / В.В. Слюсаренко // Фізика та астрономія в сучасній школі − К.: Педагогічна преса, 2012. – № 7 (102). – С. 1-8. ЗАВАНТАЖИТИ.
 5. Слюсаренко В.В. Використання новітніх технологій при виконанні фізичного експерименту / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол. П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія: Педагогічна. – Кам.-Под.: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 31-34.
 6. Слюсаренко В.В. Історія закону збереження та перетворення енергії / В.В. Слюсаренко // Фізика. – К.: Шкільний світ, 2012. – № 19. – С. 4-8.

2013

 1. Слюсаренко В.В. Визначення густини твердих тіл та рідин / В.В. Слюсаренко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – К.: Педагогічна преса, 2013. – № 2. – С. 37–38.
 2. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання вибраних лабораторних робіт із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 28 с.
 3. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 40 с.
 4. Слюсаренко В.В. Методичне забезпечення виконання лабораторних робіт з механіки із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: Сабоніт, 2013.– 78 с.
 5. Слюсаренко В.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики, термодинаміки та атомної фізики із новітнім обладнанням «PHYWE» / В.В. Слюсаренко. М.І. Садовий. − Кіровоград: ПП «Халецький», 2013.– 44 с.
 6. Слюсаренко В.В. Посібник користувача комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий. − Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013.– 84 с.
 7. Слюсаренко В.В. Вимоги сучасності щодо оновлення фізичного експерименту / В.В. Слюсаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 р.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – С. 154-155.
 8. Слюсаренко В.В. Фізичний експеримент в навчально-виховному процесі / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 121, Ч.1. – С. 122-126. ЗАВАНТАЖИТИ
 9. Слюсаренко В.В. Вимірювання поверхневого натягу за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, Ч.2. – С. 211-214. ЗАВАНТАЖИТИ
 10. Слюсаренко В.В. Теорія удару / В.В. Слюсаренко // Фізика в школах України. – Х.: Основа, 2013. – № 1 (245). – С. 9-10.

2014

 1. Слюсаренко В.В. Особливості історизму при викладанні фізики / В.В. Слюсаренко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І. В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М. І., Лазаренко Д. С., Суховірська Л. П., Трифонова О. М., Яковлєва О. М.; Відп. ред.: М. І. Садовий]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 42-45.
 2. Слюсаренко В.В. Дослідження дифракції електронів за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, Ч.3. – С. 175-179.
 3. Садовий М.І. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики / М.І. Садовий, В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. ЗАВАНТАЖИТИ .
 4. Слюсаренко В.В. Тестові завдання з фізики для перевірки навчальних досягнень: [навч.-метод. посібн.] / В.В. Слюсаренко; за ред. М.І. Садового – Кіровоград: Сабоніт, 2014. – 24 с.

2015

 1. Слюсаренко В.В. Результати експериментальної перевірки методики формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7, Ч.1. – С. 194-199.
 2. Слюсаренко В.В. Вирішення навчальних проблем дидактичного характеру / В.В. Слюсаренко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, м. Кіровоград, 15-16 жовтня 2015 р.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – С. 61-63.
 3. Слюсаренко В.В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» / В.В. Слюсаренко. – К.: 2015. – 24 с. ЗАВАНТАЖИТИ

2017

 1. Слюсаренко В.В. Методологічні засади формування експериментально-орієнтованого навчального середовища з фізики / В.В. Слюсаренко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали ІV Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 10-21 квітня 2017 р., м. Кропивницький / За заг. ред. М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 163-164.
 2. Слюсаренко В.В. Експериментальне вивчення явищ у коливальному контурі за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 11, Ч.3. – С. 88-92. ЗАВАНТАЖИТИ
 3. Слюсаренко В.В. Вивчення коливань зв’язаних маятників за допомогою новітнього обладнання «PHYWE» / В.В. Слюсаренко, М.І. Садовий // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 12, Ч.2. – С. 103-110. ЗАВАНТАЖИТИ

2018

 1. Слюсаренко В.В. Експериментальна компетентність та її складові / В.В.Слюсаренко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 168. – С. 224-228. ЗАВАНТАЖИТИ
 2. Підлубна О.О. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках трудового навчання / О.О. Підлубна, В.В. Слюсаренко // Технологічна та професійна освіта: [Всеукр. зб. наук. праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти / Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова; за заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 57-62.
 3. Василиненко Б.В. STEM-освіта у роботі вчителя трудового навчання / Б.В. Василиненко, В.В. Слюсаренко // Технологічна та професійна освіта: [Всеукр. зб. наук. праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти / Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова; за заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 131-134.
 4. Слюсаренко В.В. Типологізація освітніх середовищ / В.В. Слюсаренко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали VІ Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 01-15 жовтня 2018 р., м. Кропивницький / За заг. ред. М. І. Садового]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 67-68. ЗАВАНТАЖИТИ
 5. Слюсаренко В.В. Дослід Франка – Герца з неоновою трубкою [Текст] / В. Слюсаренко, І. Гончарова // Фізика та астрономія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 6. – С. 38-41.
 6. Слюсаренко В.В. Інтернет-технології та веб-дизайн: Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – 104 с.

2020

 1. Слюсаренко В.В. Презентабельність медичних закладів та сервіс GOOGLE MAPS / В.В. Слюсаренко // Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті: [матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. інтернет конф., 20 березня 2020 р., м. Кропивницький / За ред. Л.П. Суховірської]. – Кропивницький: ПП “Ексклюзив-Систем”, 2020. – С. 193-195.
 2. Комп’ютерна програма “Веб-сайт “Ресурсний центр з медичної фізики та інформатики ДНМУ” (http://rcf-ptu.in.ua)/Суховірська Людмила Павлівна, Болілий Василь Олександрович, Лунгол Ольга Миколаївна, Слюсаренко Віктор Володимирович – 11 червня 2020 р.

2021

 1. Літературний письмовий твір наукового характеру “Структура сайту “Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка”/Садовий Микола Ілліч, Слюсаренко Віктор Володимирович, Трифонова Олена Михайлівна, Хомутенко Максим Володимирович – 6 вересня 2021 р.