П’ять років тому

П’ять років тому я захистив кандидатську дисертацію з методики викладання фізики. Як це позначилося на моїй трудовій діяльності? Ніяк…

5 лютого 2016 року в КДПУ імені Володимира Винниченка відбулося чергове засідання Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04, на якому були висвітлені основні здобутки наукових пошуків Віктора Слюсаренка на тему «Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Микола Садовий) (автореферат дисертації). Особливістю даної наукової роботи є те, що вперше в Україні сформовано методику виконання фізичного експерименту з новітнім обладнанням німецької фірми «PHYWE».

На захисті серед запрошених осіб був присутній Академік НАПН України Микола Шут, який у своєму виступі, зокрема, відзначив, що робота дисертанта є прогресивною в усіх напрямках і досить корисною для загальноосвітніх шкіл.
На підставі прилюдного захисту та результатів таємного голосування Спеціалізована вчена рада прийняла рішення, що дисертація відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присудити Віктору Слюсаренку науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).